Iniciativy učitelů

Učitelské iniciativy rozvíjející metodiku podnikavosti a příbuzných oblastí.

Učitelé z Marsu

Učitelé z Marsu

nezávislá učitelská platforma, která inovuje výuku ekonomiky
Iniciativa sdružuje učitele ekonomických předmětů a společenských věd z různých škol. Výsledkem bude inovovaná metodika jednotlivých oblastí ekonomické gramotnosti, vč. vytvoření konkrétních výukových nástrojů.