On-line hry a výukové aplikace

Finanční gramotnost

On-line hra a celostátní soutěž, která herní týmy provází životem jedné domácnosti a procesem sestavení domácího rozpočtu. Hra je navíc doplněna o kreativní a bonusové úkoly, které rozvíjí tvořivost a další dílčí kompetence podnikavosti.
FinGR Play
Hra tě provede finančním životem běžné české domácnosti. Tvým úkolem je provést svěřenou rodinu nástrahami a příležitostmi, které ji v životě mohou potkat a úspěšně ji dovést ke splnění jejích cílů a k dosažení finanční nezávislosti.
Výuková aplikace, která obsahuje pracovní listy a hry napříč tématy finanční gramotnosti pro kategorie 1.st./2.st. ZŠ a SŠ.
Zábavná animovaná hra a e-learningový program, ve kterém si můžete vyzkoušet, zda dokážete zkrotit svůj rozpočet
Peníze kolem nás
Výukový program obsahuje výklad ekonomických zákonitostí ve 13 kapitolách. Pro děti je přitažlivý zejména díky hrám, které každou kapitolu doprovázejí.
V mobilní aplikaci se děti vžijí role šetřivého Savera nebo utrácivého Spendera a prožiji s postavami vesmírné dobrodružství.
Moje familie
výuková aplikace pro žáky ZŠ/SŠ od OVB

Firma a podnikání

JA Titan
Výukový předmět založený na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

Využití digitálních strategických her k přípravě žáků na výzvy 21. století.

Ucelený výukový program založený na principu HRAJ SI  - UČ SE - APLIKUJ rozvíjí klíčové kompetence a měkké dovednosti.