Podpora podnikání a inovací

Inovační a technologická centra

Výzkum a vývoj, vzdělávání a moderní technologie. Podpora podnikání, služby pro firmy.

Inovační centrum ústeckého kraje (ICUK)

podpora inovací a podnikavosti, propojování existujících kapacit a aktérů, hledaní komplementarity a synergií

Ústecký

Jihomoravské inovační centrum (JIC)

podpora startupů I zkušených firem

Jihomoravský

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC)

podpora podnikání a inovací v MSK - služby, projekty, sítě spolupráce ...

Moravskoslezský

Středočeské inovační centrum (SIC)

výzkum, vývoj, vzdělávání, služby pro obce a města, začínající i zavedené firmy, podpora start-upů

Středočeský

Technologické inovační centrum (TIC)

vytváření podmínek pro vznik a rozvoj inovačních firem

Zlínský

Technologické centrum Hradec Králové (TCHK)

podpora podnikání - vzdělávací programy pro školy - zázemí pro výzkum a vývoj, inovace ...

Královehradecký

BIC Brno

podnikatelské a inovační centrum - podpora spolupráce firem s výzkumem

Jihomoravský

BIC Ostrava

podnikatelské inovační centrum

Moravskoslezský

BIC Plzeň

služby pro firmy, začínající podnikatele a startupy, univerzity a výzkumné organizace

Plzeňský

CTTV - INOTEX Dvůr Králové nad Labem

výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy

Královehradecký

CTTV – INOTEX Ostrava

zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, popularizace vědy a výzkumu

Moravskoslezský

Technologické centrum Akademie věd ČR

provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací

Praha

Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR

podpora spin-off firem založených na vědeckých výstupech Ústavu experimentální medicíny

Praha

Podnikatelské inkubátory

Podpora začínajících firem, spolupráce na jejich řízení a rozvoji ...

Podnikatelský inkubátor Brno – Jih

poradenství začínajícím firmám od jejího založení, přes zpracování podnikatelských záměrů až po strategické řízení a další podporu

Jihomoravský

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr

pronájem prostor k podnikání, školících a vzdělávacích prostor; služby pro inkubované; e-learningové kurzy

Zlínský

Podnikatelský inkubátor Nymburk

zvýhodněný nájem a služby pro (začínající) inovativní firmy - podmínkou je schopnost uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu

Středočeský

Podnikatelský inkubátor RVP Invest

developerská činnost, zhodnocování nevyužitých nemovitostí v oblasti Fulnecka, jejich návrat do produkční sféry a vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti

Moravskoslezský

Podnikatelský inkubátor STEEL IT

teambuildingové kurzy (outdoor); vzdělávání v oblasti tzv. měkkých a manažerských dovedností, informačních a komunikačních technologií; mezinárodní spolupráce

Moravskoslezský

Podnikatelský inkubátor Vsetín

podporuje vznik nových firem s inovačním potenciálem, usnadňuje rozvoj jejich konkurenceschopnosti na trhu a tím i jejich schopnost tvorby nových pracovních příležitostí

Zlínský

Vědecko-technické a technologické parky

Transfer technologií. Podpora výzkumu a vývoje. Služby pro firmy.