Podpora podnikání a inovací

Podnikatelské inkubátory

Podpora začínajících firem, spolupráce na jejich řízení a rozvoji ...

Podnikatelský inkubátor Brno – Jih

Poradenství k založení společnosti, zpracování podnikatelských záměrů a projektů, strategické řízení, vyhledávání partnerů, marketing, podpora získání zdrojů financování, technická podpora ...

Jihomoravský region

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr

Pronájem prostor k podnikání, školících a vzdělávacích prostor; Služby pro inkubované; E-learningové kurzy;

Zlínský region

Podnikatelský inkubátor Nymburk

Prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy - zvýhodněný nájem a příslušné služby. Podmínkou je schopnost uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

Středočeský region

Podnikatelský inkubátor RVP Invest

Developerská činnost, zhodnocování nevyužitých nemovitostí v oblasti Fulnecka, jejich návrat do produkční sféry a vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti

Moravskoslezský region

Podnikatelský inkubátor STEEL IT

Teambuildingové kurzy s výrazným prvkem outdooru; Firemní vzdělávání v oblasti tzv. měkkých a manažerských dovedností; Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií; Zapojení do přeshraniční a mezinárodní spolupráce

Moravskoslezský region

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podporuje vznik nových firem, především firem s inovačním potenciálem, usnadňuje rozvoj jejich konkurenceschopnosti na trhu a tím i jejich schopnost tvorby nových pracovních příležitostí

Zlínský region

Inovační centra

Výzkum a vývoj, vzdělávání a moderní technologie. Podpora podnikání, služby pro firmy.

BIC Brno

podpora spolupráce firem z výzkumem

Jihomoravský region

BIC Ostrava

podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park

Moravskoslezský region

CTTV - INOTEX Dvůr Králové nad Labem

výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy

Královohradecký region

CTTV – INOTEX Ostrava

zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, popularizace vědy a výzkumu

Moravskoslezský region

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Podpora podnikání - vzdělávací programy pro školy - zázemí pro výzkum a vývoj, inovace ...

Královohradecký region

Vědecko-technické a technologické parky

Transfer technologií. Podpora výzkumu a vývoje. Služby pro firmy.