Výukové nástroje

Metodická pomoc školám

Ve škole

rozvoj podnikavého učitele a podnikavého žáka ve škole

Výukové materiály

materiály do výuky

Mimo školu

podnikavost v zájmové a mimoškolní činnosti

Seberozvoj

pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost

 

Co je podnikavost

Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.

Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí.

z Úředního věstníku EU - doporučení Evr. parlamentu a rady ze dne 18. 12. 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení

Zajímavé akce

Global Money Week

12.3. - 18.3.
Světový týden finančního vzdělávání