Jsme rozcestníkem v rozvoji podnikavosti

a přístupu k podnikání

Metodická podpora škol

Výukové nástroje

Podnikavost.cz - ROZCESTNÍK k rozvoji podnikavosti

Nástroje rozvoje

výukové materiály a nástroje pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost

Ve škole

rozvoj podnikavého učitele a podnikavého žáka ve škole

Mimo školu

podnikavost v zájmové a mimoškolní činnosti

Podnikavost a související kompetence

Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí.

z Úředního věstníku EU - doporučení Evr. parlamentu a rady ze dne 18. 12. 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení

Zajímavé akce

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.